Partnerzy

 

 

 

 

 

Media

Projekty wstępne

Celem projektów wstępnych realizowanych przez nowych członków SKN Fusion jest umożliwienie studentom zapoznania się z dziedzinami naukowymi, w ramach których prowadzona jest działalność koła. Wybór projektów wstępnych odbywa się w oparciu o indywidualne zainteresowania studentów i konsultowany jest z wybranym opiekunem koła, który sprawuje opiekę nad realizowanym projektem wstępnym. 

Poniżej znajduje się lista dotychczas zrealizowanych projektów wstępnych:

    Rok akademicki 2016/2017

  • Komunikacja pomiędzy mikrokontrolerami MSP430 z wykorzystaniem alfabetu Morse'a (raport)
  • Tester umiejętności z wykorzystaniem zestawu ewaluacyjnego EVK1100 (raport)
  • Sterowanie za pomocą sygnału PWM generowanego przez mikrokontroler MSP430 (raport)
  • Stacja meteo
  • Implementacja algorytmu zliczającego wiele kształtów z obrazu w środowisku LabVIEW (raport)
  • Wyszukiwanie środka największego czerwonego koła na obrazie w środowisku LabVIEW

Copyright © 2016. All Rights Reserved.